Khoảnh khắc nhà máy Trung Quốc ɴổ như cầu lửa do mưa lũ

Một nhà máy hợp kim nhôm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã pha't ɴổ sau khi nước l.ũ tr.à.n vào.

Nước l.ũ trà..n vào g.ây ra vụ ɴổ lớn tại nhà máy hợp kim nhôm ở thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ ɴổ xảy ra tại nhà máy hợp kim nhôm Dengfeng Power ở thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc vào rạng sáng ngày 20/7. c̠h̠ín̠h̠ q̠u̠y̠ền̠ địa̠ p̠h̠ươn̠g̠ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠, m̠ực̠ n̠ước̠ c̠ủa̠ c̠o̠n̠ s̠ôn̠g̠ g̠ần̠ n̠h̠à m̠áy̠ đã v̠ượt̠ m̠ức̠ b̠áo̠ độn̠g̠, t̠r̠àn̠ v̠ào̠ v̠à k̠h̠i̠ến̠ m̠ột̠ đo̠ạn̠ t̠ườn̠g̠ c̠ủa̠ n̠h̠à m̠áy̠ đổ s̠ập̠.

n̠h̠à m̠áy̠ đã n̠g̠a̠y̠ l̠ập̠ t̠ức̠ n̠g̠ắt̠ đi̠ện̠, s̠ơ t̠án̠ t̠r̠ước̠ k̠h̠i̠ n̠ước̠ l̠ũ t̠r̠àn̠ v̠ào̠ c̠ác̠ b̠ể h̠ợp̠ k̠i̠m̠ c̠h̠ứa̠ d̠u̠n̠g̠ d̠ịc̠h̠ n̠h̠i̠ệt̠ độ c̠a̠o̠ v̠à g̠ây̠ r̠a̠ v̠ụ ɴổ k̠h̠o̠ản̠g̠ 6h̠ s̠án̠g̠ c̠ùn̠g̠ n̠g̠ày̠. c̠ơ q̠u̠a̠n̠ c̠ứu̠ h̠ộ địa̠ p̠h̠ươn̠g̠ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠, k̠h̠ôn̠g̠ c̠ó n̠g̠ười̠ t̠h̠ươn̠g̠ v̠o̠n̠g̠ h̠a̠y̠ m̠ất̠ t̠íc̠h̠ t̠r̠o̠n̠g̠ v̠ụ v̠i̠ệc̠ n̠ày̠.

v̠ụ ɴổ x̠ảy̠ r̠a̠ t̠r̠o̠n̠g̠ b̠ối̠ c̠ản̠h̠ n̠h̠i̠ều̠ t̠h̠àn̠h̠ p̠h̠ố ở t̠ỉn̠h̠ h̠à n̠a̠m̠ h̠ứn̠g̠ c̠h̠ịu̠ đợt̠ m̠ưa̠ l̠ũ k̠ỷ l̠ục̠ t̠ừ c̠u̠ối̠ t̠u̠ần̠ t̠r̠ước̠. t̠r̠u̠y̠ền̠ t̠h̠ôn̠g̠ địa̠ p̠h̠ươn̠g̠ m̠ô t̠ả đây̠ l̠à t̠r̠ận̠ m̠ưa̠ l̠ũ “n̠g̠h̠ìn̠ n̠ăm̠ c̠ó m̠ột̠”, n̠h̠ưn̠g̠ t̠h̠e̠o̠ s̠ố l̠i̠ệu̠ g̠h̠i̠ c̠h̠ép̠, đây̠ l̠à t̠r̠ận̠ m̠ưa̠ k̠ỷ l̠ục̠ t̠r̠o̠n̠g̠ k̠h̠o̠ản̠g̠ 70 n̠ăm̠ q̠u̠a̠ ở đây̠. t̠ín̠h̠ đến̠ n̠g̠ày̠ 22/7, ít̠ n̠h̠ất̠ 33 n̠g̠ười̠ đã t̠h̠i̠ệt̠ m̠ạn̠g̠ t̠r̠o̠n̠g̠ t̠r̠ận̠ “đại̠ h̠ồn̠g̠ t̠h̠ủy̠” n̠ày̠.

Minh PhươngTheo Guardian

Bấm vào đây để ủng hộ